मल्लिका

Spread a Smile...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
ID: 729

मल्लिकाले एक बाबालाई सोधेछिन्

बाबा म नुहाउन बेलामा के लगाउ जसले गर्दा मेरो यौवन सधै सुरक्षित रहोस

बाबाले भने: ढोका!!!

(# 436)